2021. június 12., szombat

11. évközi vasárnap

 Évközi 11. vasárnap                                                                      2021. június 13.

 

Mai nap TeDeumot éneklünk, hálát adva az iskolai év befejezéséért.

Betegek kenete felvételére van lehetőség a mise után Jézus Szíve oltárnál.

 

Hittanos napközis tábor lesz a plébánián augusztus 23-27 közt. Jelentkezési lapot a sekrestyében tudunk kérni.

 

Június 19-lesz a papszentelés az Esztergomi Bazilikában. Imádkozzunk, értük, hogy jó papok lehessenek.

 

NEK hírek

Újra készülünk az Eucharisztikus kongresszusra.

Szentségimádási lehetőség van pénteken 16-tól 20 óráig.

Aki szeretne a plébániával együtt részt venni az Eucharisztikus kongresszuson a IEC-FRDK csoportazonosító kódot kell beírni az internetes regisztrációhoz. Akinek nehézséget jelent a sekrestyéből tud kérni jelentkezési lapot.

 

A mai nap Szent Antal, a héten Árpádházi Boldog Jolán és Szent Romuald Apát emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

 

 

 

 

 

 

A járvány nem ért véget. Vigyázzunk egymásra! Még sok ember nem kapta meg az oltást!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk az előírt távolságot.

- templomban is hordjuk a maszkot.

- fertőtlenítsük a kezünket. 

2021. június 5., szombat

Úrnapja

 Úrnapja                                                                       2021. június 6.


Holnap a 9 órás szentmisét és a körmenetet Lajos atya tartja.

Isten éltesse sokáig!

Úrnapja van.  A 9-es és ½ 11-es misék köz körmenetet tartunk.

Köszönjük a szentföld javára felajánlott adományokat. 95 000Ft-ot továbbítottunk.

Templom bejáratánál szenzoros szenteltvízadagolót tettünk ki.

 

Betegek szentségének közös kiszolgáltatása lesz június 11-én pénteken Jézus szíve ünnepén az esti szentmise keretében. Ennek feltétele, az idős kór, vagy krónikus betegség. Aki szeretne ebben a szentségben részesülni, végezze el előtte a gyónását.

Kérésre szívesen házhoz is megyek.

 

A harmadik hullám adatai bíztatóan csökkenek, de a járvány nem ért véget. Vigyázzunk egymásra. Természetesen tartsuk be az egészségügyi előírásokat!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk az előírt távolságot.

- templomban is hordjuk a maszkot (vigyázzunk arra, akiket még nem oltottak be).

- fertőtlenítsük a kezünket.

A héten Prágai Szent Ágnes, Medárd, Szent Efrém és Szent Barnabás apostol ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik egyházukat és híveiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten ezt az imádságot:

 

IMÁDSÁG A JÁRVÁNY ÁLDOZATAIÉRT

Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! 

A veszteség, a bezártság, a betegség, a tanácstalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. 

 

Gyászolunk. A Te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. 

Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget! 

Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak.

Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keresünk Téged, az élet Urát és megtartóját. 

Kérünk, Szentlelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik.

 

Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban.

Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet.

 

Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajbajutottakat, és segíteni tudjunk nekik.

Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni.

Áldd meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál. 

Jézus Krisztus, a Te Fiad által. 

 

Ámen.

2021. május 29., szombat

Szentháromság vasárnapja

 Szentháromság                                                            2021. május 30   .

 

Szentháromság vasárnapja van. Ma jár le a húsvéti gyónás elvégzésének a határideje.

A vasárnap a szentföld javára gyűjtünk a középső fa perselyben.

Rózsafűzér titokcsere lesz június 5-én ½ 5-kor a templomban.

 

Betegek szentségének közös kiszolgáltatása lesz június 11-én pénteken Jézus szíve ünnepén az esti szentmise keretében. Ennek feltétele, az idős kór, vagy krónikus betegség. Aki szeretne ebben a szentségben részesülni, végezze el előtte a gyónását.

Kérésre szívesen házhoz is megyek.

 

Jövő vasárnap Úrnapját ünnepeljük. Körmenetet a 9-es és a ½ 11-es mise közt tartjuk.

 

A harmadik hullám adatai bíztatóan csökkenek, de a járvány nem ért véget. Vigyázzunk egymásra.

Természetesen tartsuk be az egészségügyi előírásokat!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk az előírt távolságot.

- templomban is hordjuk a maszkot (vigyázzunk arra, akiket még nem oltottak be).

- fertőtlenítsük a kezünket.

- perselyezés a mise végén van.

 

A héten Szent Jusztinusz, Szent Marcellínusz és Péter vértanúk, Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk, Szent Quirinus és Szent Bonifác emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

 

Imádkozzunk a járvány mihamarabbi megszűnéséért. (Ferenc pápa imája)

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége,

aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Keresztény nép Üdvössége,

te tudod, mire van szükségünk,

és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról,

hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm

és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát,

és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk,

aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat,

hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

2021. május 23., vasárnap

pünkösd

 Pünkösd                                                             2021. május 23   .

 

Pünkösd ünnepe van. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét.

Pünkösdhétfőn Szűz Mária az Egyház Anyja ünnepén este 6-kor lesz szentmise a templomban.

Jövő héten a szentföld javára gyűjtünk.

 

A harmadik hullám adatai biztatóan csökkenek, de a járvány nem ért véget. Vigyázzunk egymásra.

Természetesen tartsuk be az egészségügyi előírásokat!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk az előírt távolságot.

- templomban is hordjuk a maszkot (vigyázzunk arra, akiket még nem oltottak be).

- fertőtlenítsük a kezünket.

- perselyezés a mise végén van.

 

Iroda a régi szokott módon várja a híveket. (Hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9-11 és péntek 16-18-ig.)

 

Májusban minden este ½ 6-kor litániát imádkozunk.

 

 

A héten Szűz Mária keresztények segítsége, Szent VII. Gergely pápa, Néri Szent Fülöp, Cantebury Szent Ágoston emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

 

Imádkozzunk a járvány mihamarabbi megszűnéséért. (Ferenc pápa imája)

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége,

aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Keresztény nép Üdvössége,

te tudod, mire van szükségünk,

és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról,

hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm

és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát,

és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk,

aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat,

hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

2021. május 15., szombat

Mennybemenetel vasárnapja

 Hirdetések Urunk mennybemenetelének vasárnapja                   2021. május 16.

 

A koronavírus járvány kezelésében újabb enyhítéseket kaptunk:

Május 10-től ismét tarthatunk plébániai programokat. (ovis hittan, kórus)

Május 16-tól megszűnik felmentés a vasárnapi misekötelezesség alól!

Természetesen tartsuk be az egészségügyi előírásokat!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk az előírt távolságot.

- templomban is hordjuk a maszkot (vigyázzunk arra, akiket még nem oltottak be).

- fertőtlenítsük a kezünket.

- perselyezés a mise végén van.

 

Iroda a régi szokott módon várja a híveket. (Hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9-11 és péntek 16-18-ig.)

 

Májusban minden este ½ 6-kor litániát imádkozunk.

 

Adó 1%-ról lehet rendelkezni. Ehhez adatlapot találunk az újságos asztalnál. A Magyar Katolikus Egyház a 0011 számmal, a Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi alapítvány a 19669704-1-43-as hivatkozási számmal tudunk adót felajánlani.

 

A héten Scheffler János vértanú, Szent I. János pápa, Sienai Szent Bernardin, Magellán szent Kristóf és Szent Rita emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

 

Imádkozzunk a járvány mihamarabbi megszűnéséért. (Ferenc pápa imája)

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége,

aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Keresztény nép Üdvössége,

te tudod, mire van szükségünk,

és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról,

hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm

és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát,

és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk,

aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat,

hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

2021. május 8., szombat

Húsvét 6. hete

 Hirdetések Húsvét 6. vasárnapja                               2021. május 9.

 

Szeretettel köszöntjük az édesapákat!

 

A koronavírus járvány kezelésében újabb enyhítéseket kaptunk:

Május 10-től ismét tarthatunk plébániai programokat.

Tehát hétfőn lesz ovis hittan, kedden bibliaóra és kórus éneklés.

Természetesen tartsuk be az egészségügyi előírásokat!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk a másfél méter távolságot

- templomban is hordjuk a maszkot (vigyázzunk arra, akiket még nem oltottak be).

- fertőtlenítsük a kezünket.

- perselyezés a mise végén van.

Május 16-tól megszűnik felmentés a vasárnapi misekötelezesség alól!

 

Iroda a régi szokott módon üzemel. Hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9-11 és péntek 16-18-ig.

 

Májusban minden este ½ 6-kor litániát imádkozunk.

 

Adó 1%-ról lehet rendelkezni. Ehhez adatlapot találunk az újságos asztalnál. A Magyar Katolikus Egyház a 0011 számmal, a Külsõ-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi alapítvány a 19669704-1-43-as hivatkozási számmal tudunk adót felajánlani.

 

A héten Avilai szent János, Boldog Salkaházi Sára, Szent Néreusz és Achilleusz, Szent Pongrác, Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

 

Imádkozzunk a járvány mihamarabbi megszűnéséért. (Ferenc pápa imája)

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége,

aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Keresztény nép Üdvössége,

te tudod, mire van szükségünk,

és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról,

hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm

és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát,

és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk,

aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat,

hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

2021. május 1., szombat

Húsvét 5. vasárnapja

 Hirdetések Húsvét 5. vasárnapja                               2021. május 2.

Április 17 szombattól újra lehet nyilvános miséket tartani a templomban.

Mindenkit szeretettel várunk, de az egészségügyi előírásokat tartsuk be!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk a másfél méter távolságot

- templomban is hordjuk a maszkot.

- fertőtlenítsük a kezünket.

- perselyezés a mise végén van.

 

Plébániánk hirdetései:

Iroda csökkentett időben fogadja a híveket (hétfő és péntek). Ha lehet, akkor telefonon, vagy E-mailban próbáljuk az ügyeket intézni.

 

Plébániai programok szünetelnek. A keddi bibliaórát a templomban tartjuk meg.

 

Májusban minden este ½ 6-kor litániát imádkozunk.

 

Adó 1%-ról lehet rendelkezni. Ehhez adatlapot találunk az újságos asztalnál. A Magyar Katolikus Egyház a 0011 számmal, a Külsõ-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi alapítvány a 19669704-1-43-as hivatkozási számmal tudunk adót felajánlani.

 

A héten Szent Fülöp és Szent Jakab apostolokra, Szent Flórián vértanúra, Boldog Gizella Királynéra emlékezik az Egyház. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

 

Imádkozzunk a járvány mihamarabbi megszűnéséért. (Ferenc pápa imája)

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége,

aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Keresztény nép Üdvössége,

te tudod, mire van szükségünk,

és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról,

hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm

és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát,

és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk,

aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat,

hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

11. évközi vasárnap

  Évközi 11. vasárnap                                                                       2021. június 13.   Mai nap TeDeumot éneklünk, há...