2022. április 30., szombat

Húsvét 3. vasárnapja

 Húsvét 3. vasárnapja                                     2022. május 1.

 

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat

 

Kedden este lesz bibliaóra.

Ifjú házas hittan következő alkalma május 2-án hétfőn 17 órakor lesz.

 

Csoportos jegyesoktatás jövő vasárnap folytatódik.

 

Rózsafűzér zarándoklatra hívnak május 14-én.

 

Adó 1%-ról találunk nyilatkozatot a hátsó asztalon. (Katolikus egyház 0011, Plébánia (Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi Alapítvány) 19669704-1-43

 

A héten Szent Atanáz, Szent Fülöp és Jakab apostol és Boldog Gizella emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

 

Ima a békéért!

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!”

2022. április 23., szombat

Irgalmasság vasárnapja

 Irgalmasság vasárnapja                                2022. április . 24

 

A mai nap Isteni Irgalmasság vasárnapja van.

 

A templom hajójának a világítását a héten fejlesztettük.

 

Kedden este lesz bibliaóra.

 

Ifjú házas hittan következő alkalma május 2-án hétfőn 17 órakor lesz.

Csoportos jegyesoktatás jövő vasárnap folytatódik.

 

Betegek kenetét Irgalmasság vasárnapján a szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki szeretné felvenni, készüljön fel imádsággal és gyónással. (a 1/2 11-es misén egy héttel később lesz a szentség kiszolgáltatása)

 

Adó 1%-ról találunk nyilatkozatot a hátsó asztalon. (Katolikus egyház 0011, Plébánia (Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi Alapítvány) 19669704-1-43

 

A héten Szent Márk evangélista, Chanel Szent Péter, Sienai Szent Katalin és Szent V. Piusz emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

 

Ima a békéért!

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!”

2022. április 18., hétfő

Húsvét

 Húsvét                        2022. április 17.

 

Húsvéthétfőn 9-kor és este 6-kor lesz Szentmise.

Kedden a bibliaóra elmarad.

Betegek kenetét Irgalmasság vasárnapján a szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki szeretné felvenni, készüljön fel imádsággal és gyónással.

Csoportos jegyesoktatás első alkalma április 24 vasárnap délután 16-18 ig lesz.

Ifjú házas első alkalma április 23-án szombatn 16.30-tól lesz.

 

Adó 1%-ról találunk nyilatkozatot a hátsó asztalon. (Katolikus egyház 0011, Plébánia (Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi Alapítvány) 19669704-1-43

 A héten Szent Anzelm és Adalbert ( Béla ) ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját. 


 

Ima a békéért!

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!”

2022. április 10., vasárnap

virágvasárnap

 Virágvasárnap                              2022. április 10.

 

Köszönjük a templomtakarításban kapott segítséget.

Templom Húsvéti díszítésére és a szentsírra felajánlásokat a sekrestyében tudunk adni.

 

Kedden este bibliaóra lesz.

 

Nagyheti liturgikus rend:

         A szent három nap minden este 6-kor fog kezdődni a liturgia.

         Nagypénteken délután 3 órakor esperes kerület közös keresztutat tart a felújított Golgota téri keresztútnál.

(reggel 9-kor a templomban lesz keresztút, azoknak, akik nem tudnak elmenni a Golgota térre.)

 

Betegek kenetét Irgalmasság vasárnapján a szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki szeretné felvenni, készüljön fel imádsággal és gyónással.

Csoportos jegyesoktatás első alkalma április 24 vasárnap délután 16-18 ig lesz.

Ifjú házas első alkalma április 23-án szombatn 16.30-tól lesz.

 

Adó 1%-ról találunk nyilatkozatot a hátsó asztalon. (Katolikus egyház 0011, Plébánia (Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi Alapítvány) 19669704-1-43

 

A jövő héten nagyhét lesz. 3 év után újra nyitva vannak a templomok. Igyekezzünk imádságos lélekkel bekapcsolódni a hét eseményeibe.

(Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját. )

Ima a békéért!

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!”

2022. április 6., szerda

nagyböjt 5. vasárnapja

 Nagyböjt 5. vasárnapja                                 2022. április 3.

 

Templomtakarítás lesz április 9-én szombaton 9 órától, melyre minden segítséget szeretettel hívok.

Mai nap országos gyűjtés van a szentföld javára.

Templom Húsvéti díszítésére és a szentsírra felajánlásokat a sekrestyében tudunk adni.

Köszönjük a menekültek részére felajánlott adományokat. 603 000Ft-ot és 340 kg adományt továbbítottunk.

 

Kedden este bibliaóra lesz.

Pénteken 16-20-ig szentségimádás lesz a templomban. Aznap az esti mise után keresztutat imádkozunk.

Ifjú házas hittan első alkalma hétfő esti mise után lesz.

 

Kis Szent Teréz szobor elkészült. Száradás után hozzák vissza a templomba. A jelenlegi állapotáról képet a szobor helyén találunk.

 

Nagyheti liturgikus rend:

         A szent három nap minden este 6-kor fog kezdődni a liturgia.

         Nagypénteken délután 3 órakor esperes kerület közös keresztutat tart a felújított Golgota téri keresztútnál.

 

Adó 1%-ról találunk nyilatkozatot a hátsó asztalon. (Katolikus egyház 0011, Plébánia (Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi Alapítvány) 19669704-1-43

 

A héten Szent Izidor, Ferrer Szent Vince, De La Salle Szent János emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját. 

(gyónási lehetőségek!)

 

Ima a békéért!

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!”

pünkösd

  Pünkösd ünnepe                                                         2024. május 19 . Pünkösd vasárnap vasárnapi miserendet tartunk, ...