2023. március 19., vasárnap

NAgyböjt 4. vasárnapja

 

Nagyböjt 4. vasárnapja                          2023. március 19.

Heti programok:

Ma este bérmálkozó hittan lesz.
Kedden bibliaóra lesz.
Pénteken 17-20-ig szentségimádás lesz a templomban. Este 6-kor szentmise, utána keresztút.  5 órától és keresztút után gyónási lehetőség lesz.

Április 1-én szombaton lesz a templomtakarítás.

Karitász hírek

Mai nap befejeződik a tartós élelmiszer gyűjtés. Köszönjük a felajánlásokat.

A karitász ügyelet kedden 16.30-18 ig van a plébánián.

 

Pápalátogatás:

1.    Találkozó a fiatalokkal Aki szeretne részt venni (április 29-én) szombaton 16.30-tól a Papp László Sportarénábn a fiatalok (14 és 25 év közt!) és a pápa találkozásán a sekrestyében iratkozzon fel (jövő vasárnapig!).

2.    Szentmise a Kossuth téren április 30-án 9.30-kor. Aznap délelőtt Budapesten máshol nem lesznek szentmisék. Aki szeretne részt venni a pápai szentmisén az újságos asztalon lévő papírra tud feliratkozni. Pontos tájékoztatás erről még nem érkezett.

 

A héten Szent József, Mongrovejói Szent Turibiusz és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés, vagy a névnapját.

 


 

Ima a békéért!

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!

 

 

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.

Vétkeinket megvallva kérjük,

hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk.

Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük,

hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,

valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására

Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása

legyen kegyelem és erő forrása,

hogy hitünkben növekedve

egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,

reménnyel építsük földi hazánkat,

és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.  Ámen.

2023. március 12., vasárnap

Nagyböjt 3 vasárnapja

 

Nagyböjt 3. vasárnapja                          2023. március 12.

Heti programok:  Kedden bibliaóra lesz.
Pénteken 17-20-ig szentségimádás lesz a templomban. Este 6-kor szentmise, utána keresztút.  5 órától és keresztút után gyónási lehetőség lesz.

Karitász hírek A karitász ügyelet újra indult a plébánia felújítása után: keddenként 16.30 és 18.00 óra között várjuk a kedves híveket. 

Az új bejáraton lehet bejutni, a karitász kaputelefon csengőt megnyomva.

Ismét lesz nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés a rászoruló családoknak, március 11-19-ig lehet hozni tartós élelmet.

 

A héten Szent Patrik, Győri könnyező Szűz Mária és Jeruzsálemi Szent Cirill emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés, vagy a névnapját.

 

Ima a békéért!

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!

 

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.

Vétkeinket megvallva kérjük,

hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk.

Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük,

hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,

valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására

Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása

legyen kegyelem és erő forrása,

hogy hitünkben növekedve

egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,

reménnyel építsük földi hazánkat,

és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.  Ámen.

2023. március 7., kedd

Nagyböjt 2. vasárnapja

 Nagyböjt 2. vasárnapja                          2023. március 5.

Nagy szeretettel köszöntjük egyházmegyénk új segédpüspökét, Martos Levente Balázst. Imádkozzunk szolgálatáért.

Heti programok:

Vasárnap délután ovis hittan lesz a plébánián.

Kedden bibliaóra lesz.

Pénteken 17-20-ig szentségimádás lesz a templomban. Este 6-kor szentmise, utána keresztút.  5 órától és  keresztút után gyónási lehetőség lesz.

 

Zarándoklat:

Március 11-én zarándoklatot szervezünk Győrbe és Pannonhalmára. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Szórólapot az újságos asztalon találunk.

A templomot fűtjük. Köszönjük az adományokat.

Karitász hírek

A karitász ügyelet újra indult a plébánia felújítása után: keddenként 16.30 és 18.00 óra között várjuk a kedves híveket. 

Az új bejáraton lehet bejutni, a karitász kaputelefon csengőt megnyomva.

Ismét lesz nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés a rászoruló családoknak, március 11-19-ig lehet hozni tartós élelmet.

 

 

A héten Szent Perpétua és Felicitász, Istenes Szent János, szerzetes, Római Szent Fanciska, emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés, vagy a névnapját.

 

Ima a békéért!

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!

 

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.

Vétkeinket megvallva kérjük,

hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk.

Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük,

hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,

valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására

Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása

legyen kegyelem és erő forrása,

hogy hitünkben növekedve

egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,

reménnyel építsük földi hazánkat,

és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.

Ámen.


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
a 2023. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!
Ima – böjt – alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon is!
Az első század keresztényei a szentmisére vitték magukkal a szegényeknek szánt
adományaikat, és régi böjti hagyomány az Egyházban a böjtöléssel megtakarított javakat a
szegényeknek felajánlani.
Amikor Szent Pál apostol a Galatáknak írt levelében beszámol a korai Egyház életéről,
fontosnak tartja leírni: „Csak legyen gondunk a szegényekre, ennek viszont igyekeztem is
eleget tenni” (Gal 2,10).
Az Egyház követte az évezredek során az apostolok hagyományát abban is, hogy az
evangelizáció mellett a diakóniát, vagyis a szeretetszolgálatot is kifejezetten fontos
küldetésnek tekintette.
Boldog emlékű XVI. Benedek pápa a Deus caritas est – Az Isten szeretet kezdetű
enciklikájában erről így tanít:
A diakónusokkal „a »diakonia« – a felebaráti szeretet közösségi és rendezett szolgálata –
beépült az Egyház alapvető struktúrájába. Az idők folyamán és az Egyház fokozatos
elterjedésével szeretetszolgálatát, a karitászt a szentség kiszolgáltatásával és az Ige
hirdetésével együtt lényeges összetevőjének tekintették: a szeretet gyakorlása az özvegyek és
árvák, a rabok, a betegek és a mindenféle szükséget szenvedők iránt éppúgy a lényegéhez
tartozik, mint a szentségek szolgálata és az evangélium hirdetése. Az Egyház éppúgy nem
hanyagolhatja el a szeretetszolgálatot, mint a szentségeket és az Igét. Ennek bizonyítására
elég néhány példa. Jusztin vértanú (†155 k.) a keresztények vasárnapi ünneplésével
kapcsolatban szeretet-tevékenységüket is elmondja, amely az Eucharisztiához kapcsolódik: a
módosabbak lehetőségeik mértéke szerint mind adnak annyit, amennyit akarnak; az
összegyűlt javakkal a püspök támogatja az árvákat, az özvegyeket és mindazokat, akik
betegség vagy más ok miatt bajban vannak, valamint a foglyokat és az idegeneket is. A nagy
keresztény író, Tertullianus (†220) elbeszéli, hogy a pogányokban mekkora csodálkozást
váltott ki a keresztények gondoskodása a szükséget szenvedőkről. És amikor Antiochiai Ignác
(†117 k.) a római Egyházat a »szeretetben (agapé) elnöklőnek« nevezi, joggal
föltételezhetjük, hogy e megjelöléssel a római Egyház konkrét szeretet-tevékenységét is ki
akarta fejezni” (DCE 22).
Ferenc pápa a tavaly a Szegények VI. világnapjára írt üzenetében rámutatott, hogy jelen
korunk milyen nehéz kihívás elé állítja a családokat:
„Néhány hónappal ezelőtt a világ lassan elkezdte maga mögött hagyni a pandémia okozta
zűrzavart és a gazdasági fellendülés jeleit mutatta, s úgy tűnt, hogy a munkahelyük
megszűnése miatt elszegényedett milliók fellélegezhetnek… És ekkor egy új katasztrófa tűnt
fel a láthatáron és más forgatókönyvet kényszerített a világra.
Pál jeruzsálemi látogatása során találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal, akik arra kérték,
hogy ne feledkezzen meg a szegényekről. Az országot sújtó éhínség miatt ugyanis a
jeruzsálemi közösség nehéz helyzetbe került, és az apostol azonnal gondoskodott arról, hogy e
szegények javára nagyszabású gyűjtést szervezzen.

Mintha nem is teltek volna el évszázadok azóta, mi is ugyanezt a gesztust tesszük minden
vasárnap az Eucharisztia ünneplése közben: összegyűjtjük adományainkat, hogy a közösség
segíteni tudjon a legszegényebbek szükségén. Ez olyan jel, amelyet a keresztények mindig is
örömmel és felelősségtudattal cselekedtek meg, hogy egyetlen testvérünk se szenvedjen
hiányt a legszükségesebbekben. 
A szolidaritás ugyanis azt jelenti, hogy megosztjuk azt a keveset, amink van azokkal, akiknek
semmijük sincs, hogy senki se szenvedjen. Minél erősebb a közösség és az összetartozás mint
életforma érzése, annál inkább megvalósul a szolidaritás.
Pál kérésének alapja kétségtelenül a konkrét segítségnyújtás szükségessége, de valós
szándéka ezen túlmutat. Arra szólítja fel a közösséget, hogy a gyűjtés annak a szeretetnek jele
legyen, amelyről maga Jézus is tanúságot tett. Röviden, a szegények iránti nagylelkűség
legerősebb motivációját Isten Fiának abban a döntésében találja meg, hogy szegénnyé tette
magát.”
A gazdasági válság – és annak következtében a rezsi- és élelmiszerárak emelkedése – olyan
családokat is nehéz helyzet elé állít, akik eddig anyagi biztonságban tudtak élni. Növekedett
azoknak a családoknak a száma, akik segítségre szorulnak. A hazánkban élő családokon
szeretnénk segíteni, amikor idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést
templomainkban. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a
rászorulók számára, és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.
Ferenc pápa így tanít bennünket: „A szegényekkel találkozva a nagy szavak nem érnek
semmit, hanem az kell, hogy az ember feltűrje az ingujját és személyes elkötelezettségével a
gyakorlatban fejezze ki a hitét, ezt a feladatot pedig nem lehet másokra áthárítani” (Ferenc
pápa üzenete a Szegények VI. világnapjára).
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet ajándéka valósul meg közöttünk. A
templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is
visznek magukkal, a Gondviselő Isten szeretetének kézzelfogható jelét a nélkülöző
családokba.
Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei Nagyböjtben is és
lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház
segélyakciójához! Erre a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten lesz
lehetőség, március 12-től 19-ig. Az adományokat a Katolikus Karitász juttatja majd el a
rászorulókhoz.
A korábbi években meghirdetett gyűjtéseink eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni
azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból állítottunk össze a
rászorulóknak. Tudjuk, hogy a templomba járó híveink is nehéz helyzetben vannak, hiszen a
gazdasági válság bennünket sem kerül el. A „szegény asszony két fillérje”-adományokat is
hálásan köszönjük, hogy újra nagyon sok családnak tudjunk segíteni az irgalmas Jézus
példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába: ha hívjuk
az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
 „1% segítség, 100% szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa
a Katolikus Karitász szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a
szegényeknek szánt adományaikat.
Kelt: Budapest, 2023. Nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Kérjük felolvasni a körlevelet 2023. március 5-én,
Nagyböjt 2. vasárnapján minden szentmisén.

irgalmasság vasárnapja

  Irgalmasság vasárnapja                                             2024. április 7. Irgalmasság vasárnapja van. A szentmiséken a betegek...