2022. március 27., vasárnap

NAgyböjt 4. vasárnapja

 Nagyböjt 4. vasárnapja                                 2022. március 27.

 

Hajnalban óraátállítás volt.

 

Kedden este bibliaóra lesz.

Pénteken 16-20-ig szentségimádás lesz a templomban. Aznap az esti mise után keresztutat imádkozunk.

Pénteken elsőpéntek lesz. Idős, beteg testvéreinket ezen a napon látogatom meg. Ha tudunk olyan testvérünkről, aki várja az oltáriszentséget, de nem tud eljönni a templomba, kérem, hogy jelezzük, hogy Húsvét előtt meg tudjam látogatni.

Szombaton rózsafűzér titokcsere lesz.

 

Szeretnénk újra indítani a hittanokat. A hátul kitet lapon lehet feliratkozni.

Jövő hét vasárnap esti mise után várom az ifjú házasokat a plébániára.

 

A tartósélelmiszer gyűjtés a mai nap véget ér.

Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.

Adó 1%-ról találunk nyilatkozatot a hátsó asztalon. (Katolikus egyház 0011, Plébánia (Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi Alapítvány) 19669704-1-43

 

A héten Paolai Szent Ferenc remete emléknapja  lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját. 

 

Ima a békéért!

 „Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!”

2022. március 23., szerda

nagyböjt 3. vasárnapja

 Nagyböjt 3. vasárnapja                                 2022. március 20.

 

Március 7-től hétfőtől nem kötelező a maszk a templomban. Megszűntek a korlátozó előírások. Sajnos a járvány nem ért véget. Vigyázzunk egymás egészségére.

 

Kedden este lesz bibliaóra.

Pénteken 16-20-ig szentségimádás lesz a templomban. Aznap az esti mise után keresztutat imádkozunk.

Zarándoklatot szervezünk március 26-án Magyarpolányba. Jelentkezni a sekrestyében lehet, tájékoztató lapot a hátsó asztalon találunk.

Jövő vasárnap óraátállítás lesz.

 

Gyűjtés az Ukrajnai menekültek megsegítésére

(tájékoztató papírt a templom padjain találunk)

Ima a békéért!

Csatlakozva Szentatyánk felhívásához minden este 8 órakor imádkozzuk az alábbi imát:

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!”

 

Adó 1%-ról alálunk nyilatkozatot a hátsó asztalon. (Katolikus egyház 0011, Plébánia (Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi Alapítvány) 19669704-1-43

 

A héten Szent Benedek, Mongrovejoi Szent Turibiusz és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját. 

2022. március 12., szombat

nagyböjt 2. vasárnapja

 Nagyböjt 2. vasárnapja                                 2022. március 13.

 

Március 7-től hétfőtől nem kötelező a maszk a templomban. Megszűntek a korlátozó előírások. Sajnos a járvány nem ért véget. Vigyázzunk egymás egészségére.

 

Kedden este lesz bibliaóra.

Pénteken 16-20-ig szentségimádás lesz a templomban. Aznap az esti mise után keresztutat imádkozunk.

Zarándoklatot szervezünk március 26-án Magyarpolányba. Jelentkezni a sekrestyében lehet, tájékoztató lapot a hátsó asztalon találunk.

 

Gyűjtés az Ukrajnai menekültek megsegítésére

(tájékoztató papírt a templom padjain találunk)

Adományokat Vasárnap 7-11.30-ig este 5.30-7ig,  hétköznap 17.30-18.45-ig tudjuk leadni a templomban.

Segítőket keresünk: adományok válogatásához. Feliratkozni a hátul kitett papíron lehet.

Ima a békéért!  (Fehér asztalon találunk erről imalapot )

Csatlakozva Szentatyánk felhívásához minden este 8 órakor imádkozzuk az alábbi imát:

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!”

 

A Magyarok Nagyasszonya templom (a volt Rezső téri)  március 13-án 16 órakor keresztutat szervez Magyar hazánkért, melyre mindenkit szeretettel várnak.

 

Adó 1%-ról alálunk nyilatkozatot a hátsó asztalon. (Katolikus egyház 0011, Plébánia (Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi Alapítvány) 19669704-1-43

 

A héten Szent Patrik, Jeruzsálemi Szent Cirill és Szent József emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját. 


A körlevél

Az MKPK körlevele a 2022. évi nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésről

 

Kedves Testvérek!

Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának ősegyházi hagyományát, amikor

arra biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a

rászorulók számára és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre.

Az ősegyházi források közül Szent Pál apostolnak a korintusi egyházközségben meghirdetett

adománygyűjtését állítjuk példának, aki a jeruzsálemi keresztények megsegítésére bíztatott.

„Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk

táplált szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Nem parancsként mondom, hanem

mások buzgóságára hivatkozva szeretetetek őszinteségét akarom kipróbálni. Hiszen ismeritek

Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége

által meggazdagodjatok. Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta

nemcsak, hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok. Most hát

gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon. Ha

az akarat készséges, aszerint tetszik (az Istennek), amije van, nem aszerint, amije nincs. Nem

azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az

egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek

szolgáljon szükségetekben segítségül, s így (a javak) kiegyenlítődjenek. Az Írásban is az áll: „Aki

sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött”  (2Kor 8,7-15).

Kedves Testvérek!

Nagyböjti közös zarándokutunkon az Egyház így könyörög: „Istenünk, minden irgalom és jóság

forrása, te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre”

(Nagyb.3.vas.).

Immáron tizenegyedik alkalommal hirdetjük meg a nagyböjti adománygyűjtésben az irgalmas

szeretet gyakorlásának ezt a formáját. Az bűnbánatunk és sajátos nagyböjti liturgikus

imádságaink – mint a keresztúti ájtatosság – akkor lesznek gyümölcsözőbbek, ha az irgalmas

szeretet gyakorlásáról sem feledkezünk meg.

Az újabb hullámokban visszatérő világjárvány következményeként családok kerültek nehéz

helyzetbe, akiknek a Katolikus Karitász mint Egyházunk hivatalos segélyszervezete – igyekezett

segítő kezet nyújtani. Gazdasági nehézségeket is hozott magával a járványveszély, munkahelyek

szűntek meg és sokakat a létbizonytalanság rémképe is fenyeget. A Karitász munkatársai,

önkéntesei és alkalmi segítői is bekopogtak a családok, az idősek ajtaján és segítettek abban és

úgy, amire éppen szükség volt. Gondoskodás indult el a bátrak lelkéből, ami egy nagy

szeretetteljes összefogássá vált. Ennek a segítő szeretetnek ki kell tartania mindaddig, amíg a

családjainknak szenvedést okoz a járványhelyzet. Szent Pál apostol figyelmeztet bennünket: „Ha

szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele” (1 Kor 12,26).

Az elmúlt esztendőben már második alkalommal nem tudtuk teljességében megvalósítani a

nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést, mert éppen megkezdtük, de a vírus elleni védekezés

következtében csak korlátozottan tudunk eljutni liturgiákra. Úgy tűnik, hogy most ez a veszély

nem fenyeget bennünket, így még nagyobb buzgalommal vegyünk részt az adományok

gyűjtésében. Ugyanakkor Ukrajnában háborús helyzet van, sokan érkeznek menekültként

Magyarországra, a kárpátaljai magyarság élelme is kifogyóban van. Ezért ebben az évben a tartós

élelmiszergyűjtést ezekre a célokra fordítja a Katolikus Karitász.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez

mérten tartósélelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik

a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 20-27 között.

A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni

azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha

ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok

családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Most a határontúli magyarokkal és

a hazánkba érkező menekültekkel tehetünk jót nagyböjtben. Telefonos adományvonalon is

bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként

500 forinttal segítünk.

 

„Személyes szeretettel másokért.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a

Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a

szegényeknek szánt adományaikat. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája

valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot

jelentenek, hanem üzenetet is hordoznak, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző

családok számára.

Ferenc pápa a Szegénység elleni világnapra írt legutóbbi üzenetében így bíztat bennünket:

„A Jézus által kinyilatkoztatott Isten arca a szegényekért aggódó és hozzájuk közel álló Atya

arca. Jézus egész működése arról tanúskodik, hogy a szegénység nem a sors következménye,

hanem az ő köztünk való jelenlétének konkrét jele. Nem akkor és ott találjuk meg őt, amikor és

ahol akarjuk, hanem a szegények életében, az ő szenvedésükben és nélkülözésükben, a gyakran

embertelen körülmények között, amelyek között élni kénytelenek. Amint azt sohasem fáradok

elismételni, a szegények az evangélium igazi hirdetői, hiszen ők voltak az elsők, akiket

evangelizáltak, és akik meghívást kaptak arra, hogy osztozzanak az Úr boldogságában és az ő

országában (vö. Mt 5,3). A szegények – bármilyen helyzetben és körülmények között éljenek is

– evangelizálnak bennünket, mert lehetővé teszik, hogy mindig új módon fedezzük fel az Atya

legigazibb arcvonásait.”

Szent Pál apostol buzdításával köszönjük meg mindenkinek a jóságát:

„Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják érte, mivel készségesen vallomást

tettetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a

többiekkel való közösséget. Imádkoznak is majd értetek, és vágyódnak utánatok abban a

tudatban, hogy Isten kegyelme bőségesen kiáradt rátok” (2Kor 9,12-14).

Budapest, 2022. nagyböjt 2. vasárnapján

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2022. március 5., szombat

Nagyböjt 1. vasárnapja

 Nagyböjt 1. vasárnapja                                 2022. március 6.

 

Március 7-től hétfőtől nem kötelező a maszk a templomban.

 

Köszönjük, hogy a járványügyi előírásokat mindenki lelkiismeretesen betartja a templomban.

 

Köszöjük a Katolikus Iskolák javára felajánlott 193 700Ft-ot

 

Kedden este lesz bibliaóra.

 

Pénteken 16-20-ig szentségimádás lesz a templomban.

 

Zarándoklatot szervezünk március 26-án Magyarpolányba. Jelentkezni a sekrestyében lehet, tájékoztató lapot a hátsó asztalon találunk.

 

Gyűjtés az Ukrajnai menekültek megsegítésére

 takaró;

 tartós élelmiszer (lehetőleg konzerv vagy liszt, rizs, étolaj, tészta, cukor, bab, borsó stb.; )

 baba és kisgyerek pelenka;

 tisztálkodási szerek, cumisüveg, babaholmik, babaruhák (felnőttruhákat nem kérünk);

 pénzadományokat a fehér asztal melletti perselybe dobjuk;

 Szállásfelajánlást a szentkeresztbp@gmail.com címen tudjuk jelezni.

Adományokat Vasárnap 7-11.30-ig este 5.30-7ig,  hétköznap 17.30-18.45-ig tudjuk leadni a templomban.

 

Ima a békéért!  (Fehér asztalon találunk erről imalapot )

Csatlakozva Szentatyánk felhívásához minden este 8 órakor imádkozzuk az alábbi imát:

 

 

A héten Szent Perpéua és Felicitász, Istenes Szent János és Római Szent Franciska emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját. 

 

 

 

 

 

Ima a békéért

 

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!”

 


irgalmasság vasárnapja

  Irgalmasság vasárnapja                                             2024. április 7. Irgalmasság vasárnapja van. A szentmiséken a betegek...