2021. június 27., vasárnap

13. évközi vasárnap

Évközi 13. vasárnap                                                                      2021. június 27.

 

Tóth Ferenc atya csütörtök hajnalban szentségekkel megerősítve meghalt. Köszönjük áldozatos szolgálatát a plébánián. Minden gyóntatását, lelki vezetését és szentmiséjét Isten jutalmazza meg.

 

Mai nap Péter fillérek gyűjtés van. A Vatikán javára gyűjtünk.

 

Héten elsőpéntek lesz. Idős, beteg testvéreinket a szokott időben fogom felkeresni.

Elsőszombaton rózsafűzér titokcsere lesz.

 

Július augusztus hónapban az irodai fogadás hétfő 9-11 és péntek 9-11és 16-18 közt lesz. Amennyiben lehetséges E-mailen, vagy telefonon is intézhetjük az ügyeinket.

 

Hittanos napközis tábor lesz a plébánián augusztus 23-27 közt. Jelentkezési lapot a sekrestyében tudunk kérni.

 

NEK hírek

Újra készülünk az Eucharisztikus kongresszusra.

Szentségimádási lehetőség van pénteken 16-tól 20 óráig.

Aki szeretne a plébániával együtt részt venni az Eucharisztikus kongresszuson a IEC-FRDK csoportazonosító kódot kell beírni az internetes regisztrációhoz. Akinek nehézséget jelent a sekrestyéből tud kérni jelentkezési lapot.

Eddig 36-an jelentkeztek a plébániánkról az eseményekre. Kérem, hogy adategyeztetés miatt jöjjenek be a sekrestyébe.

 

Jövő vasárnaptól változnak a járványügyi előírások. Nem lesz kötelező a maszk a templomban. Fogadjuk el, ha valaki önmaga, vagy a nem beoltottak érdekében mégis hordja.

 

A mai nap Szent László, a  héten Szent Péter és Pál apostolok, Római Egyház első vértanúi, Sarlós Boldogasszony és Szent Tamás apostol ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

2021. június 12., szombat

11. évközi vasárnap

 Évközi 11. vasárnap                                                                      2021. június 13.

 

Mai nap TeDeumot éneklünk, hálát adva az iskolai év befejezéséért.

Betegek kenete felvételére van lehetőség a mise után Jézus Szíve oltárnál.

 

Hittanos napközis tábor lesz a plébánián augusztus 23-27 közt. Jelentkezési lapot a sekrestyében tudunk kérni.

 

Június 19-lesz a papszentelés az Esztergomi Bazilikában. Imádkozzunk, értük, hogy jó papok lehessenek.

 

NEK hírek

Újra készülünk az Eucharisztikus kongresszusra.

Szentségimádási lehetőség van pénteken 16-tól 20 óráig.

Aki szeretne a plébániával együtt részt venni az Eucharisztikus kongresszuson a IEC-FRDK csoportazonosító kódot kell beírni az internetes regisztrációhoz. Akinek nehézséget jelent a sekrestyéből tud kérni jelentkezési lapot.

 

A mai nap Szent Antal, a héten Árpádházi Boldog Jolán és Szent Romuald Apát emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

 

 

 

 

 

 

A járvány nem ért véget. Vigyázzunk egymásra! Még sok ember nem kapta meg az oltást!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk az előírt távolságot.

- templomban is hordjuk a maszkot.

- fertőtlenítsük a kezünket. 

2021. június 5., szombat

Úrnapja

 Úrnapja                                                                       2021. június 6.


Holnap a 9 órás szentmisét és a körmenetet Lajos atya tartja.

Isten éltesse sokáig!

Úrnapja van.  A 9-es és ½ 11-es misék köz körmenetet tartunk.

Köszönjük a szentföld javára felajánlott adományokat. 95 000Ft-ot továbbítottunk.

Templom bejáratánál szenzoros szenteltvízadagolót tettünk ki.

 

Betegek szentségének közös kiszolgáltatása lesz június 11-én pénteken Jézus szíve ünnepén az esti szentmise keretében. Ennek feltétele, az idős kór, vagy krónikus betegség. Aki szeretne ebben a szentségben részesülni, végezze el előtte a gyónását.

Kérésre szívesen házhoz is megyek.

 

A harmadik hullám adatai bíztatóan csökkenek, de a járvány nem ért véget. Vigyázzunk egymásra. Természetesen tartsuk be az egészségügyi előírásokat!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk az előírt távolságot.

- templomban is hordjuk a maszkot (vigyázzunk arra, akiket még nem oltottak be).

- fertőtlenítsük a kezünket.

A héten Prágai Szent Ágnes, Medárd, Szent Efrém és Szent Barnabás apostol ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik egyházukat és híveiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten ezt az imádságot:

 

IMÁDSÁG A JÁRVÁNY ÁLDOZATAIÉRT

Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! 

A veszteség, a bezártság, a betegség, a tanácstalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. 

 

Gyászolunk. A Te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. 

Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget! 

Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak.

Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keresünk Téged, az élet Urát és megtartóját. 

Kérünk, Szentlelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik.

 

Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban.

Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet.

 

Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajbajutottakat, és segíteni tudjunk nekik.

Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni.

Áldd meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál. 

Jézus Krisztus, a Te Fiad által. 

 

Ámen.

irgalmasság vasárnapja

  Irgalmasság vasárnapja                                             2024. április 7. Irgalmasság vasárnapja van. A szentmiséken a betegek...