2021. április 24., szombat

Húsvét 4. vasárnapja

 Hirdetések Húsvét 4. vasárnapja                               2021. április 24.

 

Április 17 szombattól újra lehet nyilvános miséket tartani a templomban.

Mindenkit szeretettel várunk, de az egészségügyi elõírásokat tartsuk be!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk a másfél méter távolságot

- templomban is hordjuk a maszkot.

- fertőtlenítsük a kezünket.

- perselyezés a mise végén van.

 

Iroda csökkentett időben fogadja a híveket (hétfő és péntek). Ha lehet, akkor telefonon, vagy E-mailban próbáljuk az ügyeket intézni.

 

Plébániánk hirdetései:

Plébániai programok szünetelnek. 

A keddi bibliaórát a templomban tartjuk meg.

Szombaton ½ 5-kor rózsafűzér titokcsere és rózsafűzérek megáldása lesz a templomban.

Májusban minden este 1/2 6-kor litániát imádkozunk.

 

Adó 1%-ról lehet rendelkezni. Ehhez adatlapot találunk az újságos asztalnál. A Magyar Katolikus Egyház a 0011 számmal, a Külsõ-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi alapítvány a 19669704-1-43-as hivatkozási számmal tudunk adót felajánlani.

 

A héten Chanel Szent Péter, Sienai Szent Katalin, Szent V. Piusz pápa és Szent József a munkás ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

Imádkozzunk a járvány mihamarabbi megszünéséért. (Ferenc pápa imája)

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Keresztény nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülõje, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtõl, ó, dicsõséges és áldott Szûz!

2021. április 17., szombat

Húsvét 3. vasárnapja

 Számüzetés vége....

Április 17 szombattól újra lehet nyilvános miséket tartani a templomban.

Mindenkit szeretettel várunk, de az egészségügyi elõírásokat tartsuk be!

- betegen maradjunk otthon

- tartsuk a másfél méter távolságot

- templomban is hordjuk a maszkot.

- fertõtlenítsük a kezünket.

A szentmisék hétköznap 18-kor, vasárnap 7.30, 9, 10.30 és este 6-kor lesznek.

A templom a szokott rendben lesz nyitva.
Hétköznap 17.30-19.00-ig
vasárnap 7.00-11.30 és 17.30-19-ig
Az urnatemetõ ezekben az idõpontokban látogatható.

A rendkívüli helyzet miatt Bíboros Fõpásztor felmentést adott a vasárnapi misekötelezettség alól, azzal feltétellel, hogy az Úr napját otthoni egyéni és családi imádsággal szenteljük meg! (Napi szentírás részletek, rózsafüzér, lelki olvasmány, zsolozsma stb.)

Kapcsolat/telefon Irodai ügyintézés személyesen Hétfő 9-11 és péntek 16-18-ig. Digitális ügyintézés: szentkeresztbp@gmail.com vagy Telefonon: 06/1/3780 356 vagy 06 203564781

Plébániánk hirdetései:

Plébániai programok szünetelnek. A keddi bibliórát a templomban tartjuk meg.


Adó 1%-ról lehet rendelkezni. Ehhez adatlapot találunk az újságos asztalnál. A Magyar Katolikus Egyház a 0011 számmal, a Külsõ-Ferencvárosi Szent Kereszt Egyházközségi alapítvány a 19669704-1-43-as hivatkozási számmal tudunk adót felajánlani.

A héten Szent Anzelm, Szent Adalbert és Szent György emléknapja lesz. ISten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

Imádkozzunk a járvány mihamarabbi megszûnéséért. (Ferenc pápa imája)

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Keresztény nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülõje, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtõl, ó, dicsõséges és áldott Szûz!

2021. április 3., szombat

Húsvét

 Kedves Testvérek!


Sajnos zárt kapukkal kellett a Húsvétot megtartani.
A templomi liturgiát a plébániai youtube csatornára feltettük: 
https://www.youtube.com/channel/UCkGXY0xixeZALEiyJn5OzoQ
Holnap Húsvétvasárnap 7.30-11 ig és 17.30-19-ig lesz nyitva a templom.
Húsvéthétfőn 7.30-11-ig (este nem lesz nyitva a templom)
Szentáldozási lehetőség van vasárnap 7.30-kor, 9-kor 10.30-kor és este 18.30
Húsvét hétfőn 7.30, 9 00, 10.30-kor (este nem)
Keddtől a templom a 17.30-tól 19-ig lesz nyitva, 18.30-kor szentáldozási lehetőséggel.

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!
(Küldöm Ruppert József Húsvéti jókívánságát:)

Kunszery Gyula: Húsvéti fák

 

Azon a vasárnap                             Azon a pénteken

ujjongtak a pálmák,                        szomorú szél susog,

mert a megváltásnak                      búsan hajladoztak

messiási álmát                                 bánatos cédrusok,

valósulva látta                                 mert fönn a Golgotán

Jeruzsálem népe;                             cédrusfából ácsolt

jött Jézus … lepleket                      kereszten függött egy

dobtak le elébe,                                véresre korbácsolt,

s lengettek fölötte                           meggyötört, megkínzott

büszke pálmaágat,                          kihűlt, sápadt tetem,

azon a vasárnap.                             azon a pénteken.

 

Akkor, csütörtökön                        S a másik vasárnap

a szelíd olajfák                                úgy pirkadat tájba’

karcsú ágaikat                                 kivirult a világ

lankadtan lehajták,                         valamennyi fája,

mert a Getsemane-                          északi fenyőktől

kertben gyötrelemmel                     délszaki pálmákig

vért verejtékezett                            mind üdén kizöldell,

egy magános ember,                      lombot hajt, virágzik,

vére szétfolyott a                             mert halottaiból

fekete rögökön,                                Jézus ím feltámadt

akkor csütörtökön.                          ezen a vasárnap!

 

 

Áldott, boldog húsvétot kívánok tisztelettel és szeretettel: 

 

 

Ruppert József

pünkösd

  Pünkösd ünnepe                                                         2024. május 19 . Pünkösd vasárnap vasárnapi miserendet tartunk, ...