2019. november 30., szombat

Advent 1. vasárnapja


Hirdetés December 1.                    Advent 1. vasárnapja

Mai nappal elkezdődik az Advent, az Úr várásának az ideje.
Roráté szentmisék reggel ½ 7-kor fognak kezdődni. Ezek a szentmisék rövidek 30-35 percesek. Bátran jöjjünk imádkozni és a templomban kezdeni a napot. Adventben hétköznap az esti szentmisék elmaradnak. Szombaton lesz reggel és este is mise.
Várjuk gyerekek jelentkezését, akik szívesen részt vennének a misztérium játékban.
Gyűjtést szervezünk a szegények részére és a templom Karácsonyi díszítésére. A jószívű adakozókat a sekrestyébe és az irodába várjuk hálás köszönettel.
Karácsonyi kézműves vásár lesz Advent 2. vasárnapján délelőtt. A Pátyi Kerámiaműhely megváltozott munkaképességű emberek készítette kerámiákat fognak árulni.

Krzyzewsky Sándor kórusvezető- karnagy temetése december 4-én 12 órakor lesz a Farkasrét Hóvirág utcai temetőben. Gyászmisét lelkiüdvéért december 3-án kedden este 6.30-kor mutatunk be a templomban.

A 2020-as évre és még az idei rorátékra lehet szentmisét előjegyezni a sekrestyében.

NEK hírek
Egész napos szentségimádási lehetőség van pénteken.

Karitász
Tartósélelmiszer gyűjtés a mai nap befejeződik. Köszönjük a felajánlott adományokat.
Köszönjük a Karitász javára felajánlott 258 225 Ft-ot, melyet továbbítottunk az Egyházmegye felé.

A héten Xavéri Szent Ferenc, Szent Borbála, Damaszkuszi Szent János, Szent Miklós és Szent Ambrus ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját. 

2019. november 23., szombat

Krisztus Király vasárnapja


Hirdetés November 24.            Krisztus Király vasárnapja

Szomorú szívvel jelezzük, hogy karnagyunk Krzyzewsky Sándor hétfőn szentségekkel megerősítve befejezte földi pályafutását. Temetése december 4-én 12 órakor lesz a Farkasrét hóvirág utcai temetőben. Gyászmisét lelkiüdvéért december 3-án kedden este 6-kor mutatunk be a templomban.

Jövő héten december 1-én kezdődik az Adventi időszak. Hétköznap reggel ½-7-kor rorátét mondunk. Adventben hétköznap az esti szentmisék elmaradnak. Szombaton lesz reggel és este is mise.
A 2020-as évre és még az idei rorátékra lehet szentmisét előjegyezni a sekrestyében.
Közeledik az Egyházi év vége. Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik befizették az Egyházközségi hozzájárulást. Eddig 201 testvérünk támogatta így a plébániánkat.

Karitász
Mai vasárnap a karitász javára gyűjtünk.
Tartósélelmiszer gyűjtés lesz 24-én és december 1-én vasárnap. A felajánlott élelmiszereket karácsony előtt fogjuk eljuttatni a családokhoz.

Programok:
Adventi koszorúkötés lesz november 30-án 15 órától a hittanteremben.
Koszorú jegyet a sekrestyében lehet vásárolni.
Rózsafűzér titokcsere lesz november 30-án ½ 5-kor a plébánián.

Felújítás
A plébániai alapítvány támogatásával a templom bejáratának elöregedett borítását kicseréltük. Reméljük, hogy ezzel a fal vizesedése is megszüník.

NEK hírek
Egész napos szentségimádási lehetőség van pénteken.

A héten Marchiai Szent Jakab és Szent András ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Szent Erzsébet napi körlevél
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2019

Kedves Testvérek!
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve egyre közelebbről akarjuk
megismerni az Urat, aki itt maradt közöttünk az Oltáriszentségben. „Minden forrásom
belőled fakad!” (Zsolt 87,7) – ez a jelmondat vezet bennünket a készület útján. Árpád-házi
Szent Erzsébet ünnepe arra hív fel bennünket, hogy most figyeljünk arra a Jézusra, akiről az
Apostolok Cselekedetei így beszél: „Ő ahol csak járt, jót tett” (ApCsel 10,38). Erzsébet is az
Oltáriszentségben kapott küldetést és erőt az irgalmasság szeretetszolgálatához.
Az Eucharisztia egyik legszebb ószövetségi előképe a manna, amit éhező népének
adott vándorlása idején az Úr, aki gondoskodik a nélkülözőkről: „Az Úr így szólt Mózeshez:
Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni”.
(Kiv 16,4; 15b)
Jézus is gondoskodott az éhes emberekről, amikor a nagy tömeg követte őt.
„Megesett rajtuk a szíve, meggyógyította betegeiket” (Mt 14,15), majd a tanítványokra
bízta, hogy gondoskodjanak az ételről: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni” (Mt
14,16). Másnap újra felkeresték az emberek Jézust, aki az Élet Kenyeréről szóló tanítást
adta nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem azért kerestek, mert csodajeleket
láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért
fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja
nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám
jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha” (Jn 6,26–27; 35).
Az Úr gondoskodott éhező népéről a pusztában, Jézus is kenyeret adott nekik, mielőtt
feltárta előttük az Élet Kenyerét. Ma az Egyház küldetése, hogy a nélkülözőket segítse az
evangéliumi felebaráti szeretet parancsa alapján, - de mutasson rá arra, hogy a mulandó
földi eledelen túl az Élet Kenyerét is hirdetjük, és meghívunk mindenkit a vele való
közösségbe.
Ferenc pápa a Szegények Világnapját, ami egybeesik Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepével, 2017-ben hirdette meg. Az erre az alkalomra írt idei üzenetében így szól
hozzánk: „De ő nem feledkezik meg soha a szegényről, s aki bajban is remél, nem csalódik
soha” (vö. Zsolt 9,19). Ez az igazság ma is hihetetlenül aktuális, mert a hit képes visszaadni
a szegényeknek a reményt, amit elveszítettek az igazságtalanságok, a szenvedés és az élet
bizonytalansága miatt.
Jézus nem félt azonosulni velük: „Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket
akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt 25,40). Jézus egy
nagylelkű, irgalmas, jóságos és kegyelmes atyát akart megmutatni nekünk, aki elsősorban
azoknak ad reményt, akik csalódottak és nincs jövőjük. A nyolc boldogság így kezdődik:
„Boldogok vagytok ti, szegények” (Lk 6,20). Paradox módon éppen a szegényekhez tartozik
az Isten Országa, mert ők képesek befogadni azt. A századok múlásával mit sem vesztett

aktualitásából ez a boldogmondás: a szegények egyre többen vannak és egyre
szegényebbek. Jézus pedig azt kéri tőlünk, hogy adjunk reményt nekik.
Isten gondviselő szeretettel szereti az embert, de gondviseléséhez embereket hív
meg, hogy Isten szeretetét közvetítsék a nélkülözőknek. Az Egyház szolgáló szeretetét
sokféle módon gyakorolja a világban, de leginkább hivatalos segélyszervezetén, a
Karitászon keresztül valósítja meg. A Karitász az egyik legnagyobb világméretű
segélyszervezet, hiszen 165 országban van hivatalos szervezete és 200 országban segít
évente 24 millió emberen. Ezt a nagy munkát 625 000 önkéntese és 440 000 munkatársa
végzi. Ennek a világméretű karitatív szolgálatnak szervezete hazánkban a Katolikus Karitász
– Caritas Hungarica, amely 800 településen, közel 10 000 önkéntessel teszi a jót.
Ez a nagy kihívást jelentő munka azért valósulhatott meg, mert az elmúlt évben a
templomi adománygyűjtések alkalmával híveink nagylelkűen támogatták a Karitász
szolgálatát. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva Egyházunk külön is háláját fejezi ki a
Katolikus Karitász minden munkatársának, önkéntesének és támogatójának. Ha valaki
önkéntesként szeretne kapcsolódni ebbe a nemes munkába, a plébániákon érdeklődhet a
helyi lehetőségekről.
Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 24-én, vasárnap perselyadományaikkal
is segítsék Egyházunk karitatív szolgálatát és munkáját, amely Isten gondviselő, irgalmas
szeretetét mutatja meg az embereknek és a világnak.
„Ti adjatok nekik enni!” – szólít fel ma is Jézus. Az öt kenyeret és két halat
megszaporította, így megsokszorozta emberi erőnket. Ma is ezt teszi. A rászorulóknak
adott segítség legyen az a kenyér, ami Isten gondoskodó szeretetét jelzi, és mutassunk rá a
földi kenyérrel az Élet Kenyerére, aki mindenkinek a tápláléka akar lenni földi
zarándoklásunk során.
„Minden forrásom belőled fakad!” – A zsoltárosnak ez a felszólítása biztasson
bennünket a jóban és segítsen, hogy jótékony keresztény életünk vigye közelebb az
embereket az Oltáriszentségben közöttünk levő Úrhoz. Hiszen a „szeretetre való
képességünk Krisztus szentségéből, az Eucharisztiából fakad.” Így amikor most, a
szentmisében vendégként az Úr asztalához járulunk és részesülhetünk az Ő lakomájából,
gondoljunk arra is, hogy nagylelkűségünknek és felebaráti szeretetünknek köszönhetően
számos nélkülöző embertársunk asztalára is kerülhet ma kenyér.
Kelt Budapesten, 2019. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

szent Erzsébet napi körlevél

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2019

Kedves Testvérek!
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve egyre közelebbről akarjuk
megismerni az Urat, aki itt maradt közöttünk az Oltáriszentségben. „Minden forrásom
belőled fakad!” (Zsolt 87,7) – ez a jelmondat vezet bennünket a készület útján. Árpád-házi
Szent Erzsébet ünnepe arra hív fel bennünket, hogy most figyeljünk arra a Jézusra, akiről az
Apostolok Cselekedetei így beszél: „Ő ahol csak járt, jót tett” (ApCsel 10,38). Erzsébet is az
Oltáriszentségben kapott küldetést és erőt az irgalmasság szeretetszolgálatához.
Az Eucharisztia egyik legszebb ószövetségi előképe a manna, amit éhező népének
adott vándorlása idején az Úr, aki gondoskodik a nélkülözőkről: „Az Úr így szólt Mózeshez:
Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni”.
(Kiv 16,4; 15b)
Jézus is gondoskodott az éhes emberekről, amikor a nagy tömeg követte őt.
„Megesett rajtuk a szíve, meggyógyította betegeiket” (Mt 14,15), majd a tanítványokra
bízta, hogy gondoskodjanak az ételről: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni” (Mt
14,16). Másnap újra felkeresték az emberek Jézust, aki az Élet Kenyeréről szóló tanítást
adta nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem azért kerestek, mert csodajeleket
láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért
fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja
nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám
jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha” (Jn 6,26–27; 35).
Az Úr gondoskodott éhező népéről a pusztában, Jézus is kenyeret adott nekik, mielőtt
feltárta előttük az Élet Kenyerét. Ma az Egyház küldetése, hogy a nélkülözőket segítse az
evangéliumi felebaráti szeretet parancsa alapján, - de mutasson rá arra, hogy a mulandó
földi eledelen túl az Élet Kenyerét is hirdetjük, és meghívunk mindenkit a vele való
közösségbe.
Ferenc pápa a Szegények Világnapját, ami egybeesik Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepével, 2017-ben hirdette meg. Az erre az alkalomra írt idei üzenetében így szól
hozzánk: „De ő nem feledkezik meg soha a szegényről, s aki bajban is remél, nem csalódik
soha” (vö. Zsolt 9,19). Ez az igazság ma is hihetetlenül aktuális, mert a hit képes visszaadni
a szegényeknek a reményt, amit elveszítettek az igazságtalanságok, a szenvedés és az élet
bizonytalansága miatt.
Jézus nem félt azonosulni velük: „Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket
akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt 25,40). Jézus egy
nagylelkű, irgalmas, jóságos és kegyelmes atyát akart megmutatni nekünk, aki elsősorban
azoknak ad reményt, akik csalódottak és nincs jövőjük. A nyolc boldogság így kezdődik:
„Boldogok vagytok ti, szegények” (Lk 6,20). Paradox módon éppen a szegényekhez tartozik
az Isten Országa, mert ők képesek befogadni azt. A századok múlásával mit sem vesztett

aktualitásából ez a boldogmondás: a szegények egyre többen vannak és egyre
szegényebbek. Jézus pedig azt kéri tőlünk, hogy adjunk reményt nekik.
Isten gondviselő szeretettel szereti az embert, de gondviseléséhez embereket hív
meg, hogy Isten szeretetét közvetítsék a nélkülözőknek. Az Egyház szolgáló szeretetét
sokféle módon gyakorolja a világban, de leginkább hivatalos segélyszervezetén, a
Karitászon keresztül valósítja meg. A Karitász az egyik legnagyobb világméretű
segélyszervezet, hiszen 165 országban van hivatalos szervezete és 200 országban segít
évente 24 millió emberen. Ezt a nagy munkát 625 000 önkéntese és 440 000 munkatársa
végzi. Ennek a világméretű karitatív szolgálatnak szervezete hazánkban a Katolikus Karitász
– Caritas Hungarica, amely 800 településen, közel 10 000 önkéntessel teszi a jót.
Ez a nagy kihívást jelentő munka azért valósulhatott meg, mert az elmúlt évben a
templomi adománygyűjtések alkalmával híveink nagylelkűen támogatták a Karitász
szolgálatát. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva Egyházunk külön is háláját fejezi ki a
Katolikus Karitász minden munkatársának, önkéntesének és támogatójának. Ha valaki
önkéntesként szeretne kapcsolódni ebbe a nemes munkába, a plébániákon érdeklődhet a
helyi lehetőségekről.
Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 24-én, vasárnap perselyadományaikkal
is segítsék Egyházunk karitatív szolgálatát és munkáját, amely Isten gondviselő, irgalmas
szeretetét mutatja meg az embereknek és a világnak.
„Ti adjatok nekik enni!” – szólít fel ma is Jézus. Az öt kenyeret és két halat
megszaporította, így megsokszorozta emberi erőnket. Ma is ezt teszi. A rászorulóknak
adott segítség legyen az a kenyér, ami Isten gondoskodó szeretetét jelzi, és mutassunk rá a
földi kenyérrel az Élet Kenyerére, aki mindenkinek a tápláléka akar lenni földi
zarándoklásunk során.
„Minden forrásom belőled fakad!” – A zsoltárosnak ez a felszólítása biztasson
bennünket a jóban és segítsen, hogy jótékony keresztény életünk vigye közelebb az
embereket az Oltáriszentségben közöttünk levő Úrhoz. Hiszen a „szeretetre való
képességünk Krisztus szentségéből, az Eucharisztiából fakad.” Így amikor most, a
szentmisében vendégként az Úr asztalához járulunk és részesülhetünk az Ő lakomájából,
gondoljunk arra is, hogy nagylelkűségünknek és felebaráti szeretetünknek köszönhetően
számos nélkülöző embertársunk asztalára is kerülhet ma kenyér.
Kelt Budapesten, 2019. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2019. november 16., szombat

33. évközi vasárnap


Hirdetés November 17.            XXXIII. évközi vasárnap

Gyóntatás a misék után van.
Közeledik az Egyházi év vége. Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik befizették az Egyházközségi hozzájárulást. Eddig 192 testvérünk támogatta így a plébániánkat.

Programok:
Adventi koszorúkötés lesz november 30-án 15 órától a hittanteremben.
Koszorú jegyet a sekrestyében lehet vásárolni.

November hónapban, az eddigi hagyományt folytatva az esti szentmisék elhunyt családtagokért és ismerősökért ajánljuk fel. Éljünk ezzel a lehetőséggel és jöjjünk el a Szentmisére közösen imádkozni szeretteinkért.

Felújítás
A múlt héten 24 db új széket vásároltunk a hittanterembe.
A plébánaiai alapítvány támogatásával a templom bejáratának elöregedett borítását elkezdtük kicserélni. A munkát a jövő héten fogják befejezni.

NEK hírek
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve világméretű szentségimádás lesz november 23-án 19-20 óráig, melyhez a mi templomunkban is lehet kapcsolódni.
Egész napos szentségimádási lehetőség van pénteken.

Karitász hírek:
Karitász gyűjtés lesz jövő vasárnap.
Tartósélelmiszer gyűjtés lesz 24-én és december 1-én vasárnap. A felajánlott élelmiszereket karácsony előtt fogjuk eljuttatni a családokhoz.
Karitász ügyelet ideje megváltozott. Hétfőn 5-6-ig várják a híveket.
Novemberben használt játékokat, mesekönyveket gyűjt a karitász.

A héten Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Cecília, Szent Kelemen pápa, Szent Kolumbán apát és Dung-Lạc Szent András és társai vietnámi vértanúk ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját. 

2019. november 9., szombat

32. évközi vasárnap


Hirdetés November 10.            XXXII. évközi vasárnap

Gyóntatás a misék után van.

Szent Mónika ima lesz a templomban november 16-án 17 órakor.
Adventi koszorúkötés lesz november 30-án 15 órától a hittanteremben.
Koszorú jegyet a sekrestyében lehet vásárolni.

Karitász hírek:
Karitász ügyelet ideje megváltozott. Hétfőn 5-6-ig várják a híveket.
Novemberben használt játékokat, mesekönyveket gyűjt a karitász.

November hónapban, az eddigi hagyományt folytatva az esti szentmisék elhunyt családtagokért és ismerősökért ajánljuk fel. Éljünk ezzel a lehetőséggel és jöjjünk el a Szentmisére közösen imádkozni szeretteinkért.


Egész napos szentségimádási lehetőség van pénteken.

A héten Tours-i Szent Márton, Szent Jozafát, Magyar szentek és boldogok, Nagy Szent Albert és Skóciai Szent Margit ünnepe lesz.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


2019. november 3., vasárnap

31. évközi vasárnap


Hirdetés November 3.            XXXI. évközi vasárnap

Gyóntatás a misék után van.

Karitász hírek:
Karitász ügyelet ideje megváltozott. Hétfőn 5-6-ig várják a híveket.
Novemberben használt játékokat, mesekönyveket gyűjt a karitász.

November hónapban, az eddigi hagyományt folytatva az esti szentmisék elhunyt családtagokért és ismerősökért ajánljuk fel. Éljünk ezzel a lehetőséggel és jöjjünk el a Szentmisére közösen imádkozni szeretteinkért.


Egész napos szentségimádási lehetőség van pénteken.

A héten Porres Szent Márton, Borromeo Szent Károly és Szent Imre herceg ünnepe lesz.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

pünkösd

  Pünkösd ünnepe                                                         2024. május 19 . Pünkösd vasárnap vasárnapi miserendet tartunk, ...