2023. április 1., szombat

virágvasárnap

 

virágvasárnap                        2023. április 2.

Heti programok:

Virágvasárnap van, a mai nappal elkezdődik a Nagyhét. A szent három napon minden este 6-kor lesz liturgia. Keresztutat pénteken reggel 9-kor végzünk a templomban.

Ma délután ovis hittan.
Ma este bérmálkozó felkészítés
Hétfőn ifi házas hittan.
Kedden Biblióra lesz.

Éves egyházközségi beszámoló elkészül. Ezt névre szólóan találjuk az újságos asztalon ABC rendben. Ebben a levélben találunk megcímzett csekket az Egyházközségi hozzájárulás befizetésére. Köszönjük mindenkinek az adományát, aki támogatja a plébániát.

Régi, patináns thonet jellegű szék adományért elvihető.

 

Pápalátogatás:

Köszönjük, akik eddig feliratkoztak a pápalátogatás programjára.

A www.ferenc2023.hu oldalon találunk információkat a pápalátogatásról. A honlap információja szerint a Kossuth téri misére 8.15-ig lehet belépni. Eddig nem tették lehetővé a csoportos jelentkezést. (ha lesz rá lehetőség, akik feliratkoztak, azokat erről értesíteni fogjuk.) Akik a plébániával együtt szeretnének menni, 7-kor indulunk a templom elől. (Aznap a pápai misével egy időben nem lehet misét tartani Budapesten. Ezért aznap reggel 7-kor 12, kor és este 6-kor lesz szentmise.)

A héten Szent Izidor, Ferrer Szent Vince és De La Salle Szent János emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés, vagy a névnapját.

(Ima a túloldalt

Misék után gyónási lehetőség!)


 

 

Ima a békéért!

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen!

 

 

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.

Vétkeinket megvallva kérjük,

hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk.

Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük,

hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,

valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására

Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása

legyen kegyelem és erő forrása,

hogy hitünkben növekedve

egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,

reménnyel építsük földi hazánkat,

és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.  Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

pünkösd

  Pünkösd ünnepe                                                         2024. május 19 . Pünkösd vasárnap vasárnapi miserendet tartunk, ...