2018. január 8., hétfő

Év végi beszámoló

2017.
év végi beszámolóKöszönjük mindenkinek a segítségét akik az elmúlt évben segítették és támogatták a plébánia működését.
Köszönöm Horváth Márton káplán Úr lelkes részvételét a plébánia életében.
Külön köszönöm Uhrner Brunó kántor és Zólyomi Árpád helyettes kántor, Kryzewsky Sándor karnagy liturgiát segítő munkáját.
Fülöp Levente és Boglárka ministránsokkal való foglalkozását.
Csákóy Ildikó irodai segítségét, Bosch Rita hétvégi sekrestyézését,
Veres Zoltán és a képviselő testület munkáját.
Mészáros Margit Karitász szervezését.
Szabára János templomtakarítását.
Tóth Magdolna és Szász Magdolna hitoktatói munkáját.
Köszönöm a virágdíszítők szolgálatát.
Az engesztelők, rózsafűzér társulat, pénteki templomvigyázók áldozatos jelenlétét és imáját a plébániánkért.
Köszönöm a plébániai csoportvezetők munkáját: a nyugdíjas klub, örömtorna és péntek esti beszélgetések szervezését.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, akik az év folyamán bármilyen módon részt vettek a plébánia életében.


Áldott Újévet kívánok minden plébániához tartozó Hívőnek!

2017 évről
Év végén szeretnénk hálát adni mindenért, amit az év folyamán a Jóistentől kaptunk. Küzdelmes évet zártunk, melyben volt sok örömteli esemény, de nehéz időszakok is.
Legfontosabb változás plébánia életében, hogy búcsút kellett venni
dr. Kerényi Lajos atyától, aki 40 év papi szolgálat és 20 év plébánosság után 90 évesen nyugdíjba ment. A jó Isten áldja meg áldozatos papi életét. Kívánom, hogy a jól megérdemelt pihenést a piarista rendházban örömmel tudja megélni.

Az idei évben történt:
Januárban Tűz és Fény címmel dicsőítő szentségimádás és közbejáró ima volt templomunkban.
Februárban Balázsolás keretében fogadtuk a tévében, rádióban dolgozó hívő szakembereket templomunkban. Nagyböjt előtt hittanos farsangot tartottunk.
Húsvétra, triduumos szentbeszéddel, Sebastián verbita atya készített fel.
Nagypénteki keresztútat énekelt Sillye Jenő és zenekara.
Májusban 22 gyermek lett elsőáldozó.
Júniusban ünnepélyes keretek közt tartottuk meg dr. Kerényi Lajos atya vasmiséjét.
Júliusban Galambossy Endre atya ezüstmiséjét ünnepeltük.
Ebben a hónapban Bíboros atya rendelkezése alapján búcsút vettünk dr. Kerényi Lajos atyától és Mahimai Raj Anthony káplán atyától is.
Augusztus 1-el Kálmán József plébános és Horváth Márton káplán látja el a plébánián a lelkipásztori feladatokat.
Részt vettünk a József Attila lakótelepen a városi rendezvényen.
Szeptemberben plébániai családi napot tartottunk.
Októberben zarándoklatra mentünk Márianosztrára és Vácra.
Novemberben ministráns, majd hittanos kirándulást szerveztünk.
Decemberben adventi koszorúkötés
Köszönjük az énekkar szereplését.

Kérdőíves megkereséssel, melyre 110 db válasz érkezett próbáltuk felmérni plébánia céljait, és megszólítani a templomba járó embereket.
Az urnatemető árait csökkentettük, hogy a közelben lakó híveknek lehetőséget adjuk a kegyeleti hely igénybevételére.
Október 20-án megkezdtük a templom péntekenkénti nyitva tartását. Köszönöm mindazok segítségét akik időpontot vállalnak a templom vigyázására.
Komoly nehézséget és igen nagy megkötöttséget jelentett, hogy júliusban 1 500 000Ft-nyi gázszámla tartozás gyűlt össze. Sajnos a plébánia nem rendelkezik anyagi tartalékkal ezért köszönöm a hívek nagylelkű adományát, amelyből ki tudtuk fizetni a felhalmozott tartozást.
November végén elromlott a tavaly is nehezen működő plébániai fűtés. Ennek cseréjéhez az Egyházmegyétől kértünk és kaptunk gyors segítséget.

Felújítások és beruházások:
A templomban és a plébánián kicseréltük a riasztó berendezést. A templomot és az urnatemetőt kamerás megfigyeléssel láttuk el.
Kicseréltük a kapumozgató motort a templomkertben.
Plébánia fűtését november végétől két működő kazán látja el.
Új mosógépet vásároltunk a plébániára és felújítottuk a konyhát.
Vízszerelővel megjavítattuk a csöpögő csapokat és egy rosszul működő Wc-t.
Lebontattuk a plébánián a régi elektromos cserépkályhákat, kifestettük a plébánosi szobát.

Személyi változás volt:
Szmuriga Szilvia sekrestyési munkáját megköszönve közös megállapodással leadta munkakörét. Plébánia rossz anyagi háttere miatt ezt az állást nem töltettük be.
Ugyancsak köszönöm a takarításban kapott segítséget Bizey Gabriellának.
Szeretettel emlékezünk meg Ajaó házaspárról és három gyermekükről, akik a plébániai közösség aktív tagjaként, könyvárusítással és gondnoki feladatok ellátásával segítették a plébániai közösséget. Decembertől Csepelre költöztek.
Szabó Zoltán atya sokéves áldozatos munkáját megköszönve, megromlott egészségi állapota miatt kiköltözött a plébániáról.

Statisztikai adatok:

2016
2017
Keresztelés
Egyházi esküvőből
64
13
45
12
Elsőáldozás
40
22
Bérmálás
7
5
Házasságkötés
8
9 vegyes házasság 1
Halálozás
109
83
Betegellátás

7fő
Hittanosok létszáma

170 fő

Bevételek
2016
2017
Egyházközségi hozzájárulás
  1 773 370Ft-
2 724 900Ft
Persely:       
10 150 340Ft
7 161 385Ft
Pályázat
3 673 210Ft
    700 000Ft
Támogatás az egyházmegyétől
3 000 000Ft
2 847 687Ft
Fűtésszámlára
-
1 546 300Ft
Adományok:
621 250Ft
    800 000Ft-
Országos gyűjtések:
1 071 773Ft
    978 189Ft
Urna eladás
5 319 685Ft
5 692 008Ft

Kiadásaink:
2016
2017
Bérek és tartozékaik:     
14 319 694Ft
13 985 235Ft
Liturgikus eszközök:
224 710Ft
     418 062Ft
Plébánia gáz, áram, víz
  2 291 961Ft
  2 967 810Ft
Templom fűtés, világítás
  1 853 515Ft
  3 161 011Ft
Fogyóeszközök:
     351 069Ft
    314 407Ft
Karitász csoport kiadása
116 000Ft
    105 753Ft
Egyházmegyének fizetett szolidaritási alap :
996 000Ft
    1 062 000Ft
Fenntartási, jav.:

    473 711Ft
Beruházások:                  
4 120 000Ft
  2 981 375Ft
Plébániai alapítvány
Az alapítványunk múlt évről tartalékolt maradványa 1.215.156.- volt, az Adóhivatal az 1%-os felajánlásból az 738.813.—ot utalt át. 2017-es évre tartalékot pénzünk az alapítvány számláján 1.941.633.-Ft. Az alapítvány bevételeit a templom, illetve a plébánia felújítására lehet használni.
Urnatemető
2017-ben 7 655 570 Ft volt a bevételünk. Ebből az adóhivatalnak
1 627 562 Ft-ot fizettünk be ÁFA-ra. Ez a bevétel teszi lehetővé, hogy fenn tudjuk tartani a templomot és plébániát és fizetni tudjuk a plébánia alkalmazottait.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

pünkösd

Hirdetés Június 9.                                    Pünkösd Pünkösd vasárnapja van. Pünkösdhétfőn reggel 8-kor és este 6-kor lesz sz...